De woningbouwvereniging

Als je een wijk met sociale problematiek weer in een opwaartse spiraal wilt krijgen, moet je op verschillende niveaus verandering aanbrengen, wijkbewoners betrekken en ze weer trots maken op hun eigen wijk. Dat blijkt als we ontwikkelaar Paula Sangers van Woonpartners Midden-Holland spreken.

“De transformatie van Gouda Oost startte met een brainstormsessie met KEI Kennislab waarin gemeente, Woonpartners Midden-Holland, stedenbouwkundige en bewoners met elkaar om de tafel zaten om knelpunten te inventariseren. Ook werd gekeken wat nodig was om de wijk om te toveren tot een fijne, geliefde woonplek. KEI Kennislab (nu Platform31) hielp in de versnelling van de wijkontwikkeling.”

Uithuilen en opnieuw beginnen
De conclusie was dat slopen en opnieuw opbouwen voor een groot deel van de wijk nodig was. Een gevarieerder woningaanbod, meer groen en meer lucht en ruimte voor voorzieningen zoals winkels en een school.

“Voordat je gaat slopen en nieuwe woningen toevoegt, is het ontzettend belangrijk dat je voorzieningenniveau op orde is en dat de sfeer in de wijk goed genoeg is. Als dat zo is, kun je letterlijk en figuurlijk gaan bouwen. Dus zijn we gestart met de realisatie van het Multifunctionele Nelson Mandela Centrum met daarin ook een school. Onze eerste mijlpaal. We lieten portretten van wijkbewoners maken. Die werden daar duidelijk zichtbaar voor een ieder, in de hal tentoongesteld. Zo mooi om de trots van die mensen te zien. Het is maar een voorbeeld, maar ik vond het heel leuk om te zien. Daarna hebben we het winkelhart aangepakt door deze voorzieningen een nieuwe plek beter bereikbare plek aan de rand van de wijk bij het park te geven. Dat vele winkeliers meeverhuisd zijn, zien we als een compliment.”

Participatie stopt nooit
Paula vervolgt: “Het betrekken van bewoners is niet iets wat je ‘maar even doet’. Wij hebben het integraal verwerkt in onze visie en planvorming. Als straks het ontwerp van de woningen die Van Wijnen gaat bouwen concreet is, gaan we ook weer langs de direct omwonenden om alles te laten zien en input op te halen. Pas daarna gaan we de bouwaanvraag indienen.”

Een mooi bruggetje naar de samenwerking met Van Wijnen. “Hoe heb je dat ervaren?” vragen we. “We kenden Van Wijnen al van eerdere samenwerkingen en opnieuw hebben ze bewezen een prettige partij te zijn die bereid is om zich flexibel op te stellen. De contacten met Fons en Jurgen verlopen prettig en we zijn blij dat Van Wijnen van alle markten thuis is.”

Missie voltooid
“Gouda Oost had bijna alleen maar sociale huur. Nu is het een gevarieerde wijk met koop, sociale huur en middelhuur (betaalbare vrije sector huur). Duurzame eengezinswoningen en appartementen. Door iets hoger te bouwen kwam er ruimte voor meer groen! Als we de samenstelling van de wijk nu bekijken, is het een mooie afspiegeling van de gemiddelde bewonerssamenstelling in Gouda. De paar plekken waar Van Wijnen nu gaat bouwen zijn de laatste fasen van wat in 2010 is opgestart. In 2024 kunnen we terugkijken op een prachtige, succesvolle transformatie van een wijk waar mensen graag komen, wonen én blijven. Een slotstuk is het echter niet. Een stad blijft in ontwikkeling.”