De stedenbouwkundige

Als je mixt en kwaliteiten benut, krijg je een fijne wijk

In opdracht van Woonpartners maakte Bart Aptroot van ONE architecture het stedenbouwkundig plan voor Gouda Oost. In zijn plan staat grofweg waar groen, woningen en wegen komen. Een boekwerk dat duidelijke kaders meegeeft aan architecten en ontwikkelaars. Als Bart begint te vertellen, word je vanzelf nog enthousiaster over de wijk.

“In 2008 werd ons kantoor betrokken. Een revitalisatie was noodzakelijk om meerdere redenen. Gelukkig had Gouda Oost ook toen al veel kwaliteiten. Het was dus vooral zoeken naar mogelijkheden om die te benutten. Vervangen wat oud is en koesteren wat goed is.”

Hoe het begon
“Toen we startten, zijn we niet gelijk gaan schetsen. We hebben vooral de bestaande situatie in ons opgenomen, gekeken wat beter kon en we spraken met bewoners om hun wensen te inventariseren. De conclusie was dat de bebouwing te eenzijdig was en dat de voorzieningen te veel op elkaar zaten. Daarbij had de wijk geen aantrekkelijke entree, was het groen wat rommelig én er was geen directe verbinding met de dijk achter de wijk.”

Je kunt geen 15 jaar vooruit bedenken
De ervaring van zo’n jarenlange wijkvernieuwing leert dat alles vooruit bedenken zonde is. De tijd, nieuwe inzichten en zelfs de techniek halen je in. Bijkomend voordeel van deze gefaseerde aanpak was dat alles beter te organiseren was. We hadden namelijk te maken met een wijk die bewoond werd.

“We onderzochten steeds per wijkdeel wat op dat moment nodig was en op welke manier we de kwaliteit van de plek konden benutten. Zo hebben we bijvoorbeeld bij de eengezinswoningen, die Van Wijnen verkoopt, delen autovrij gemaakt. Op die manier beleef je het groen van de singels en groenlinten tot aan je voordeur.”

Variatie is het sleutelwoord
“Ondanks dat de wijk in delen is herontwikkeld, zie je straks overal een combinatie van eengezinswoningen en wat hogere appartementengebouwen. Die mix trekt een gevarieerde bewonerssamenstelling aan. Oud, jong, stellen, singles en gezinnen; iedereen leeft hier samen. Je kunt je wel voorstellen wat dat doet met de dynamiek in een wijk”, zegt Bart.

Een groen hart
Ook het voorzieningenhart is onder handen genomen. Langs het Anne Frank Plantsoen waar je kunt spelen, sporten en wandelen loopt het lint met voorzieningen. Veel meer open en toegankelijk. Bart vindt het mooi om te horen en zien dat de bewoners er blij mee zijn. “De plannen zijn immers samen met de bewoners gemaakt. Het plantsoen geeft Gouda Oost een mooie entree en in combinatie met de singels is de relatie tussen groen, water én de wijk veel sterker geworden. Zeker als je bedenkt dat de dijk ook bereikbaar is gemaakt. Via een lief bruggetje wandel je zo het landschap in vanuit de wijk.”

Bart tot slot: “Het is mooi om zo lang bij een revitalisatie betrokken te zijn én het resultaat te zien in tevreden bewoners. Dat is waar je het allemaal voor doet.”