Ondertekenen contracten

184 nieuwe woningen in Gouda Oost

Op 21 juni 2021 ondertekenden René Mascini namens Woonpartners Midden-Holland en Theo Rook namens Van Wijnen de overeenkomst voor de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van 184 nieuwe woningen in Gouda Oost. Na een aanbestedingsprocedure selecteerde Woonpartners ontwikkelende bouwer Van Wijnen voor de verdere ontwikkeling en de realisatie van 129 midden- en sociale huurwoningen inclusief een meerjarige onderhoudsovereenkomst. Van Wijnen realiseert en verkoopt daarnaast ook 55 koopwoningen voor eigen ontwikkeling.

Revitalisering Gouda Oost
Woonpartners Midden-Holland voert mede in samenwerking met de gemeente een groot aantal projecten uit om de Goudse wijk te verbeteren. De ambitie is om van Gouda Oost een nog prettigere woon- en leefomgeving te maken.

“Met deze laatste handtekening kunnen Woonpartners en Van Wijnen verder gaan met de doelstelling die we in het jaar 2000 hebben verwoord: We maken van Gouda Oost een wijk waar het fijn wonen is, met duurzame woningen en een gedifferentieerd  woningaanbod. We hebben al mooie projecten mogen realiseren met de Leo Vroman en Georgine Sanderstorens, de Telderstoren en  Nelson Mandela Centrum als multifunctionele accommodatie. Maar we zijn er nog niet. Nu gaat Woonpartners verder met het Middengebied, de locatie van de voormalige Oostvogel en de Van Heuven Goedhartsingel en in de laatste fase Zuidelijke Stempel Oost. Ik ben hierna niet meer aan zet, maar ik kom zeker nog eens kijken als het klaar is” aldus René Mascini.

“We kijken ernaar uit om  al onze expertises van ontwikkeling, bouw en onderhoud in te mogen brengenen de aloude samenwerking met Woonpartners te mogen continueren” zegt Theo Rook namens Van Wijnen.

103 productwoningen vanuit Fijn Wonen  
Alle 184 woningen zijn concept- en productwoningen, waarvan 81 woningen worden gebouwd volgens het Wij Wonen het concept-systeem. Binnen het totaal van huur- en koopwoningen worden er daarnaast 103 eenheden gerealiseerd conform het Fijn Wonen – productsysteem, zowel eengezinswoningen als appartementen. Bij Fijn Wonen komen woningen middels een volledig geïndustrialiseerd proces tot stand. De woningen worden geproduceerd in de nieuwe fabriek van Van Wijnen in Heerenveen. Door slimme productiemethodes en energiezuinige keuzes, levert Fijn Wonen gegarandeerde kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Langdurige samenwerking Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen
Woonpartners en Van Wijnen sloten de overeenkomst volgens de principes van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Voor de 129 huurwoningen sloten Woonpartners en Van Wijnen een zogenaamde DBM-overeenkomst, hierbij worden ontwerp (Design), bouw (Build) en onderhoud (Maintain) aan één partij uitbesteed.

Namens de gemeente Gouda bracht de wethouder Rogier Tetteroo de hartelijke felicitaties over aan Woonpartners Midden-Holland en Van Wijnen voor de ontwikkel-bouw- en onderhouds overeenkomst voor deze huur- en koopwoningen. Een fraaie mix van koopwoningen, middeldure huurwoningen en sociale huurwoningen zowel eengezinswoningen als appartementen. Gasloos uiteraard en de EGW nul-op-de-meter. “Vooral de ontwikkeling in het Middengebied (De Rijkestraat) heeft het nodige van ons uithoudingsvermogen gevergd. De sloop, met authentieke mokers, dateert alweer van november 2019.

Ik ben enorm blij dat al deze ontwikkelingen nu daadwerkelijk in realisatie komen. Met een koel hoofd en een warm hart en met focus op het doel zijn deze uitdagingen ook weer opgepakt. Nu staan de seinen dan ook definitief op groen. De buurt kan met een aantal jaar nieuwe bewoners ontmoeten die gaan bijdragen aan Aangenaam Gouda Oost”.

Planning
De start van de bouw van het eerste appartementengebouw staat gepland voor begin volgend jaar. De laatste woningen worden in 2023 opgeleverd.

Over Woonpartners
Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland is een vraaggestuurde organisatie zonder winstoogmerk, actief in de regio Midden-Holland en in het bijzonder in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Zij richt zich primair op mensen die niet zelfstandig in hun woonbehoeften kunnen voorzien. Daarnaast rekent Woonpartners het tot haar taak om met lef marktgerichte activiteiten te ontwikkelen op het gebied van bouwen en beheren, zij het dat er wel een rechtstreekse - aantoonbare - relatie met de primaire doelstelling moet zijn. Woonpartners investeert creatief in mensen, buurten en wijken en zoekt samenwerking met maatschappelijke partners om betaalbaar wonen in sociaal goed functionerende verbanden met goede maatschappelijke voorzieningen tot stand te brengen.

Over Van Wijnen
Van Wijnen initieert, ontwikkelt, realiseert en beheert vastgoed in de domeinen wonen, zorgen, leren, werken en recreëren. Van Wijnen maakt zich hard voor betaalbare woningen binnen heel Nederland. Voor vitale wijken waar iedereen zich thuis voelt. En voor een duurzaam bouwproces met oog voor de generaties na ons. Daarom zet Van Wijnen zich vol in op innovatie. Voorbeelden zijn de geïndustrialiseerde woonoplossingen van Fijn Wonen, het living lab op De Loskade in Groningen, deelname aan Project Milestone voor 3D betonprintwoningen en het Funda Huis.