Foto header line

Goed om
te weten

header foto patroon

Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een woning? Je vraagt het jezelf wellicht af en wij geven graag duidelijkheid. Op die manier wordt deze belangrijke stap in jouw leven vooral een heel leuke stap! De belangrijkste aandachtspunten zetten we hier voor je op een rij. Heb je toch nog vragen? Geen probleem. Bel de makelaar, die helpt je graag verder.

Koop- en aannemingsovereenkomst 
De koop- en aannemings-overeenkomst bestaan uit twee delen die onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Voor de aankoop van de grond sluit je een koopovereenkomst met Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.. Voor de bouw van de woning sluit je een aannemingsovereenkomst met Fijn Wonen B.V..

De ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst verloopt digitaal. De verkooptekeningen en technische omschrijvingen, deze zijn onderdeel van de koop- en aannemingsovereenkomst. Wanneer jij en Van Wijnen de overeenkomsten hebben ondertekend ontvangt iedereen een volledig getekend exemplaar. Ook gaat er een digitaal exemplaar naar de projectnotaris die de notariële akte van levering maakt. Verder wordt na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) aangevraagd. Daarover vertellen we verderop meer.

Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst gaan we beiden een verplichting aan. Van Wijnen levert de grond en is Fijn Wonen verantwoordelijk voor de bouw van jouw woning. Jij betaalt de grond en de bouwkosten. Deze verplichting kan alleen in vervulling gaan als de opschortende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst vervallen worden.

Bedenktijd
De dag nadat je het exemplaar van de compleet ondertekende overeenkomsten hebt ontvangen, gaat er één week bedenktijd in. Als je wilt, kun je in deze periode zonder opgaaf van reden - en zonder consequenties - de overeenkomsten ontbinden.

Opschortende voorwaarden
In de koop- en aannemingsovereenkomst staan een aantal opschortende voorwaarden. Als we aan de opschortende voorwaarde hebben voldaan laten wij dit aan je weten en zijn de koop- en aannemingsovereenkomst bindend. Wanneer de voorwaarden na 9 maanden (nog) niet vervuld zijn stellen we een nieuwe opschortingsdatum vast. 

Grondrente en rente tijdens de bouw
De grondrente heeft betrekking op het bedrag dat je betaalt voor de grond van de woning. De prijs van de door jouw gekochte nieuwbouwwoning wordt gebaseerd op de datum zoals aangegeven op de prijslijst. Op het moment dat je eigenaar wordt van de grond (bij de notariële overdracht, als je de leveringsakte ondertekent), betaal je rente vanaf de datum die genoemd staat op de prijslijst. Dit heet grondrente of grondkostenrente. Bij de aanneemsom (het bedrag wat je betaalt voor de woning zelf) werkt dit ongeveer hetzelfde. Als Fijn Wonen B.V. is gestart met de bouw voordat je het koopcontract tekent, betaal je rente over de termijnen die inmiddels gepasseerd zijn, zo geheten vervallen termijnen. Een benaming hiervoor is rente tijdens de bouw.

Eigendomsoverdracht 
Je wordt eigenaar na de eigendomsoverdracht. Dat gebeurt bij de projectnotaris op het moment dat:

 • De opschortende voorwaarden zijn vervuld. 
 • Jij een goedkeuring hebt van jouw hypotheekverstrekker op de aangevraagde financiering. 
 • Je het SWK certificaat hebt ontvangen. 
  • In de Akte van levering wordt de grond en de eventueel reeds gebouwde opstallen (de woning) aan je overgedragen. Vooraf maakt de notaris een (concept)nota van afrekening. Deze krijg je toegestuurd. Op de nota staat welk bedrag op de datum van levering betaald moet zijn. Het is gebruikelijk dat je op de leverdatum ook gelijk je hypotheekakte tekent. De kosten voor de Akte van levering zijn voor ons, de kosten voor het tekenen van de hypotheekakte zijn voor jou.

   Service en swk-garantie
   Van Wijnen en Fijn Wonen hanteren hoge standaardnormen. Daarom zijn wij aangesloten bij Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Dat kan niet zomaar. Dit instituut hanteert strenge selectienormen. Ze letten op vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders, kredietwaardigheid en nog veel meer. Elk bouwplan dat we voor garantie bij SWK aanmelden wordt gecheckt op de technische eisen van SWK. Verder kijken ze of de omvang van het project passend is met de financiële en technische capaciteiten van de bouwer. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag de woning onder SWK-garantie worden verkocht en ontvang je na het tekenen van de overeenkomst het waarborgcertificaat.

   SWK maakt zich sterk voor jouw belangen. Wij vinden het heel prettig je op deze manier dat extra stukje zekerheid te bieden. Dankzij de SWK heb je de garantie dat de woning altijd wordt afgebouwd. Verder heeft SWK een belangrijke taak als het gaat om de garantie op de woning.

   Wij verstrekken deze garantie en zijn jouw aanspreekpunt. SWK zorgt ervoor dat we alle beloofde garanties ook daadwerkelijk nakomen. Je weet dus zeker dat jouw woning aan de strenge SWK-kwaliteits-normen voldoet. In het boekje ‘SWK Garantie en waarborgregeling 2020’ staat meer informatie. Ook over de garantietermijnen en de onderdelen die van garantie zijn uitgesloten.

   Wat betekent de swk-garantie voor jou?
   Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het SWK-waarborgcertificaat zijn wij verplicht om 6 jaar garantie op de kwaliteit van de woning te geven. Op sommige onderdelen is dit korter. Op het schilderwerk wordt bijvoorbeeld 1 jaar garantie gegeven. Voor ernstige gebreken (het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de woning) geldt een garantietermijn van 10 jaar. Een groot deel van de tekst van de koop- en aannemingsovereenkomst is volgens het model van de SWK opgesteld. Je hebt dus altijd een veilig contract. De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van de SWK en vind je terug op de website van het project. Ook worden deze stukken ter inzage gedeponeerd bij de notaris. Je blijft nooit met een onafgebouwde woning zitten als er tijdens de bouw iets mis gaat met de bouwer. SWK bemiddelt en zorgt ervoor dat jouw woning door een andere bouwer zonder meerkosten wordt afgebouwd. Bij geschillen over de kwaliteit van de woning, kan de SWK uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend is voor jou en de bouwer.

   Wij wensen je als toekomstige bewoner van Aangenaam Gouda Oost veel woongenot in jouw nieuwe (t)huis en nieuwe woonomgeving!

   Foto
   Foto

   Deze website is gebaseerd op koopwoningen. Ben je op zoek naar een huurwoning? Kijk dan hier voor meer informatie.

   Ontwikkeling:

   Van Wijnen
   Projectontwikkeling West B.V.

   Calandstraat 4
   3316 EA Dordrecht
   vanwijnen.nl

   Foto

   Realisatie:

   Fijn Wonen
   K.R. Poststraat 101
   8441 EN Heerenveen
   fijn.com

   Foto

   Makelaar:

   Boer Makelaardij
   Meridiaan 39
   2801 DA Gouda
   0182-538400
   info@boer-gouda.nl

   Foto