Foto header line

FAQ

header foto patroon

Openbaar gebied

In het gemeentelijk beleidsplan zijn de speelvoorzieningen voor de kinderen in diverse leeftijdscategorieën opgenomen. Gouda Oost heeft dan ook nu al de diverse speelvoorzieningen in de wijk en op loopafstand van de nieuw te bouwen woningen. 

Er komen ondergrondse opslagcontainers voor het huisafval. 
Daarnaast komen er opstelplaatsen voor kliko's. Deze staan op de situatietekening weergegeven en komen binnen de afstand die vastgelegd is in de gemeentelijke verordening.

Parkeren

Binnen het bestemmingsplan is de parkeernormering vastgelegd. De plannen voldoen daaraan en er zijn dus voldoende parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Daarnaast is geprobeerd om zo veel als  mogelijk groen toe te voegen om de leefbaarheid te vergroten en niet alleen maar grote parkeervelden te maken.

Voor de openbare ruimte geldt dat dit via de gemeente aangevraagd kan worden. 

Koopwoningen

Op vrijdag 30 juni zijn we gestart met verkoop van fase 2! Bij de makelaar kun je de geprinte brochure, prijslijst en inschrijfprocedure ophalen en eventuele vragen stellen. Alle informatie is ook te vinden op de website.

Binnen Gouda Oost realiseert Van Wijnen in totaal 55 koopwoningen.

Fase 2 ligt in het plangebied Zuidelijk Stempel Oost met in totaal 17 eengezinswoningen.

Het programma bestaat uit:

  • 7 drielaagse woningen met een kapdak (Verzetslaanl)
  • 10 drielaagse woningen met een platdak (Sportlaan)

Bekijk de woningzoeker om te zien hoe de woningen precies zijn gelegen, hoe groot deze zijn én om de sfeerplattegronden en impressies te bekijken! Onder de downloads vind je alvast de meeste informatie terug, bijvoorbeeld de optiekeuze lijsten met prijzen per type.

De sfeerplattegronden per type staan al op de website. Klik hier om naar de woningzoeker te gaan. De definitieve verkooptekeningen zijn terug te vinden onder de downloads.

De voortuinen zijn allen circa 3 meter diep. De achtertuinen zijn circa 10 meter diep. De hoekwoningen hebben tevens een zijtuin. Bekijk de situatietekening onder de downloads om te zien hoe de tuinen per blok zijn gesitueerd.

Standaard wordt er vloerverwarming gelegd op de begane grond en de eerste verdieping. Bij de woningen met platte daken (type 302) wordt er ook vloerverwarming gelegd op de 2e verdieping.

Bij de woningen met het kapdak (type 301) is op de zolder optioneel vloerverwarming mogelijk via het meerwerk.

In de badkamers komt geen vloerverwarming, deze worden voorzien van een elektrische handdoekverwarmer.

De kozijnen, ramen en deuren van de woningen zijn van kunststof dus onderhoudsvrij. De deuren en kozijnen van de bergingen zijn van hout.

Alle woningen in Aangenaam Gouda Oost worden uitgevoerd als NOM-woningen. NOM betekent Nul Op de Meter. De woningen zijn uiteraard gasloos én energiezuinig, dankzij uitstekende isolatie en toegepaste technieken, zoals een lucht/water- warmtepomp, zonnepanelen en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. 

NOM is wettelijk niet verplicht, maar een extra die Van Wijnen en Fijn Wonen bieden. In de praktijk zal daardoor bij normaal, gemiddeld verbruik het energieverbruik nihil zijn. Houd er wel rekening mee dat je nog vastrecht moet betalen. Onder Algemene Informatie is alles terug te lezen over onder andere de duurzaamheid van de woningen en wat NOM precies inhoudt.

Het toilet en de badkamer zijn afgewerkt. Die kun je na de oplevering naar eigen wens laten plaatsen. Je kunt de sanitairbrochures bekijken onder de downloads.

De woningen worden standaard zonder keuken opgeleverd, wel ontvangen we je graag samen met je nieuwe buren in de keukenshowroom van Bruynzeel. Zij hebben een mooie projectaanbieding gemaakt voor de kopers in Aangenaam Gouda Oost.

NOM betekent Nul Op de Meter. In de praktijk zal daardoor bij normaal, gemiddeld verbruik het energieverbruik nihil zijn. Houd er wel rekening mee dat je nog vastrecht moet betalen.

Het fijne aan een NOM-woning is dat je energielasten heel laag zijn én dat je bij diverse geldverstrekkers meer hypotheek kunt krijgen. Klik hier om meer te lezen over NOM.

Nee, er geldt een instandhoudingsverplichting voor de blokhagen in de voor en zijtuin. Dit om de kwaliteit van de overgangen openbaar / privé zoveel mogelijk kwaliteit mee te geven. Deze verplichting is opgenomen in de koopovereenkomst van de grond. Voor de overige erfafscheidingen zijnde hekwerken met hedera geldt deze instandhoudingsplicht niet.

Nee, bewoners zijn vrij om in afstemming met buren schuttingen tussen de woningen naar wens te plaatsen.

Ja, er is een SWK garantie van toepassing. Meer informatie hierover vind je na start verkoop onder de downloads.

Meer- en minderwerk

Nee, dat is niet mogelijk.

De daken van de woningen liggen al volledig vol met zonnepanelen, zie daarvoor de technische tekeningen. Extra zonnepanelen zijn niet mogelijk of nodig.

De woonwensenlijst is per woningtype terug te vinden onder “Downloads” op deze website. Bij de Fijn Wonen-coach kun je via het klantportaal je wensen bespreekbaar maken. Individueel meerwerk is helaas niet mogelijk.

De woonwensenlijst met bijhorende prijzen is per woningtype terug te vinden onder de downloads.

Ja, dat kan, deze optie is terug te vinden in de meer- en minderwerklijsten, bij de downloads op de site. Diverse woningen hebben overigens al openslaande deuren aan de zijkanten.

Voor de woningen met kapdak is gekozen voor standaard 2 dakramen en de daken zowel aan de voor- als aan de achterzijde volledig vol te leggen met zonnepanelen om daarmee NOM te behalen. Dakkapellen worden dan ook niet aangeboden in de meer- en minderwerklijsten.

De woningen worden hoofdzakelijk in de fabriek gebouwd en onder het SWK -garantiekeurmerk verkocht. Het vervallen van de badkamer en toilet zou teveel complicaties opleveren. Om deze reden is casco helaas niet mogelijk.

Alle opties die mogelijk zijn staan weergegeven in de meer- en minderwerklijst. Individueel meer- en minderwerk is niet mogelijk.

De badkamer wordt volledig afgewerkt opgeleverd, dus verleggen van aansluitpunten is dan ook niet mogelijk.

Er wordt geen keuken geplaatst, de aansluitpunten zitten op de gebruikelijke plaatsen zodat de keukenleverancier hier gemakkelijk jouw nieuwe keuken op kan aansluiten.

Voor de woningen met het kapdak is een indeling op zolder optioneel mogelijk. Voor de drielaagse woningen met platdak hebben wij de zolder alvast voor je ingedeeld. Daardoor heeft deze woning in de basis 5 slaapkamers.

Inschrijfprocedure

Tijdens de pre-sale delen we zoveel mogelijk informatie over het aanbod in Aangenaam Gouda Oost, zodat je je alvast kunt oriënteren en natuurlijk weloverwogen een keuze kunt maken. Tijdens de pre-sale hebben we geïnteresseerden actief uitgenodigd om alvast de voorkeur(en) voor bouwnummers aan ons door te geven, zodat we gerichter kunnen informeren.

Heb je je voorkeuren gedurende de pre-sale periode aan ons doorgegeven, dan krijg je voorrang bij de toewijzing wanneer je je bij de start verkoop officieel inschrijft voor een of meerdere bouwnummers.

De periode van de pre-sale en de inschrijftermijn is ook hét moment om alvast een financiële verklaring te laten opstellen door een erkend adviseur. Wanneer je je vanaf de start verkoop definitief wilt inschrijven voor één of meerdere bouwnummers kun je aangeven dat je over deze verklaring beschikt. Deze financiële verklaring geeft óók voorrang tijdens de toewijzing. Een voorbeeld (invul)formulier om mee te nemen naar je adviseur tref je op deze website, bij de downloads. Zowel deelname aan de pre-sale als de financiële verklaring zijn uiteraard niet verplicht. En pas wanneer je een bouwnummer hebt toegewezen gekregen, neem je de verklaring mee naar het verkoopgesprek bij de makelaar.

Let op, het hebben doorgegeven van je voorkeuren tijdens de pre-sale is nog géén officiële inschrijving op een bouwnummer. De definitieve v.o.n.-prijzen staan na de start verkoop op 30 juni op de website. Na dit moment is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de pre-sale, daar we vanaf dan officieel in verkoop zijn gegaan.

Je dient je vanaf dan dus opnieuw in te schrijven en je inschrijfformulier te ondertekenen.

Je krijgt voorrang wanneer je je voorkeuren hebt doorgegeven tijdens de pre-sale én wanneer je een financiële verklaring van een erkend adviseur hebt. Beide onderdelen zijn overigens niet verplicht. Er wordt vervolgens toebedeeld op basis van je eerste of zo hoog mogelijke voorkeur. Zijn er meer gegadigden voor eenzelfde bouwnummer, dan kijken we naar je (korte) motivatie in de toewijzing. Een uitgebreide uitleg is na de start verkoop terug te vinden in de inschrijfprocedure op deze website, bij de downloads.

Aangenaam Gouda Oost heeft veel volgers. Hoeveel mensen zich ook echt inschrijven is niet te voorspellen, wat we wel zien is dat de vraag naar nul-op-de-meter eengezinswoningen met een tuin in de Randstad groot is. 

Nee, tijdens de verkoop van fase 2 dien je je weer opnieuw in te schrijven voor de toewijzing.

Planning

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld en de hypotheekstukken op orde zijn. Naar verwachting kunnen de kopers van fase 2 in het eerste kwartaal 2024 naar de notaris.

Zoals het er nu naar uitziet gaan we in het tweede kwartaal van 2024 starten met de fabricage van de woningen in de fabriek.

In het derde kwartaal gaan we beginnen met het grondwerk en fundering en vervolgens met de bouw van de woningen.

We verwachten de woningen op te leveren in het vierde kwartaal van 2024.

Dit kan alleen nadat minimaal 70% is verkocht en alle overige opschortende voorwaarden zijn komen te vervallen.

Fase 2, in plangebied Zuidelijk Stempel Oost, zal naar verwachting eind 2024 / begin 2025 afgerond zijn. 

Fase 1 is uitverkocht en zal naar verwachting eind 2023 afgerond zijn.

Financieel

De grondprijs wordt bij de notaris verrekend op het moment dat je de grond in eigendom verkrijgt (transportdatum). De betaling van de aanneemsom verloopt volgens het betaalschema in termijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst, vanaf start bouw.

Grondrente wordt in rekening gebracht na verzending van de goednieuwsbrief. Rente over de bouwkosten wordt pas in rekening gebracht 14 dagen na factuurdatum van de betreffende termijn.

Dit is de bevestiging van ons dat alle opschortende voorwaarden in vervulling zijn gegaan en dat de grond geleverd kan worden.

Vanaf de start verkoop op 30 juni vind je de prijslijst met definitieve v.o.n. prijzen terug op de website onder de downloads en in de woningzoeker.

Dit betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten voor de woningoverdracht bestaan uit de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de akte van levering.

Wat je maximaal kunt financieren of aan eigen middelen hebt, berekend c.q. verklaard door een erkend financieel adviseur. De verklaring is niet verplicht, maar geeft wel voorrang bij de toewijzing. Deze hoef je pas te overleggen wanneer je een bouwnummer hebt toegewezen gekregen, tijdens het verkoopgesprek bij de makelaar. Een voorbeeld (invul)formulier om mee te kunnen nemen naar je adviseur tref je op deze website, bij de downloads.

2 maanden, conform de ontbindende voorwaarden in het koopcontract.

In de overeenkomst is vastgelegd dat vanaf datum van de verzending van de goednieuwsbrief grondrente berekend zal worden.

Foto
Foto

Deze website is gebaseerd op koopwoningen. Ben je op zoek naar een huurwoning? Kijk dan hier voor meer informatie.

Ontwikkeling:

Van Wijnen
Projectontwikkeling West B.V.

Calandstraat 4
3316 EA Dordrecht
vanwijnen.nl

Foto

Realisatie:

Fijn Wonen
K.R. Poststraat 101
8441 EN Heerenveen
fijn.com

Foto

Makelaar:

Boer Makelaardij
Meridiaan 39
2801 DA Gouda
0182-538400
info@boer-gouda.nl

Foto